Prev
Next
מתחם שרונה
מתחם שרונה
מתחם שרונה
מתחם שרונה
מתחם שרונה
מתחם שרונה
מתחם שרונה
מתחם שרונה
מתחם שרונה
מתחם שרונה

מתחם שרונה

שרונה הייתה המושבה הגרמנית הרביעית שהטמפלרים הקימו בארץ במחצית השנייה של המאה ה 19.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה